Πολιτική επιστροφής ή/και αντικατάστασης προϊόντων

Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να παραλαμβάνετε τα προϊόντα μας στην καλύτερη κατάσταση. Σε περίπτωση που παραλάβετε κάποιο ελαττωματικό προϊόν, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε  το προϊόν μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το αντικαταστήσουμε ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.

Στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, για τα οποία δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση ή δεν επιθυμείτε αντικατάσταση, το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος.

Σύμφωνα με την οδηγία 2011/83/ΕC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε καταναλωτής που πραγματοποιεί αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εν λόγω αγορά εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, με την αποστολή (εντός της ανωτέρω προθεσμίας) της φόρμας υπαναχώρησης ή άλλως με αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης μαζί με το προϊόν υπό τον όρο ότι στην περίπτωση αυτή αμφότερα (προϊόν και δήλωση) θα παραληφθούν από την Εταιρία εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Δεδομένου ότι ανάμεσα στα προϊόντα μας συγκαταλέγονται και προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα προϊόντα σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης.Εξαιρούνται επίσης όλα τα χύμα προϊόντα.

Tα προϊόντα που δεν θα επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, τότε το κατάστημα μας δεν υποχρεούται να δεχτεί την οποιαδήποτε επιστροφή.

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην εταιρία, θα έχετε δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση, το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος.

Επιστροφές γίνονται αποκλειστικά προς τη φυσική έδρα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος,

Αν η παραγγελία που λάβετε είναι ελλιπής, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο returns@perigaias.gr.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή/και ακύρωση της παραγγελίας σας, γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της και δεν έχει ήδη αποσταλεί.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπαιτιότητα του καταστήματος και ο πελάτης επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος που αγόρασε με κάποιο άλλο ή με άλλο μέγεθος κλπ, ο πελάτης επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα της αποστολής / μεταφοράς που θα προκύψουν καθώς και με τις οποιεσδήποτε διαφορές τιμής του νέου προϊόντος.

Επίσης, απαραιτήτως θα πρέπει το προϊόν που επιστρέφεται να συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα του με τα οποία παραλείφθηκε (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο και δελτίο αποστολής).

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αφού πρώτα ο πελάτης επικοινωνήσει με e-mail στο: returns@perigaias.gr, ή στο τηλ. +30 2310466 166 εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος.